قدیسان شهری (1)

                                                                                                                                              جوانک سریع از ماشینی که با عجله پارکش کرده بود پایین آمد و به دو به سمت ماشین جلویی رفت . راننده جلویی در تقلای پارک کردن ماشینش بود. جوانک با انگشت به شیشه زد، راننده شیشه را که پایین داد، به راننده گفت: "خیلی عذر می خوام. عمدی نبود، یه وقت سوتفاهم نشه." راننده بی خبر از همه جا پرسید: "بله؟" جوانک پاسخ داد: "اون بوق رو میگم که چند لحظه پیش زدم ، منظورم شما نبودین دستم یهو رفت رو بوق. باز هم ببخشید"و خداحافظی کرد و رفت.                                                                                                      فاطمه حسینی      @far_hosseini                                                                                                      

/ 0 نظر / 20 بازدید