23 آذر 1388

م س جان
خواهش می کنم.
یادمه همه مردم برادرند گاندی رو می خوندم. گاندی هم درک عمیق از اسلام داشته و هم از مسیحیت اما در نهایت یک هندوی خوب بودن رو انتخاب می کنه. میگفت که یه جوون مسیحی میاد پیشش میگه میخوام هندو بشم. گاندی بهش میگه برگرد و فقط یک مسیحی خوب باش.
من هم به اینچیزی که تو میگی فکر کردم ولی واقعا واقعا فکر می کنم دینها راهند. ما فقط در آن واحد از یک راه می تونیم به مقصد برسیم . نمی تونیم از مجموع اونها به سمت مقصد بریم.یا حتی از مجموع دوتاش. سردرگمی و التقاط بدی میاره. مثل این میمونه یک کم از چالوس بری یک کم از هراز . میدونی چه وقتی هدر میشه و چه عقبگردهایی ممکنه رخ بده.

/ 0 نظر / 20 بازدید