آموزش قرآن با طعم دنیا

از زبان رفیق شفیق صادق القولی شنیدم که یکی از قاریان "بین المللی" در کرج کلاس قرآنی دایر کرده با دفتر و دستک آن چنانی و بابت حفظ "تضمینی" قرآن به صورت خصوصی 60 میلیون تومان! وبه صورت جمعی 6 میلیون تومان اخذ می کند و شاهدش هم یکی از اقوامش بود که فقط استطاعت همین 6 میلیون را داشته و ثبت نام کرده و چون نتوانسته و منصرف شده ده درصد یعنی ششصد هزار تومانش را "مسترد" نکرده اند!

اصلا کاری ندارم که بنابر نظر خیلی ازفقهای بزرگ اخذ اجرت برای آموزش قرآن و طبابت و قضاوت و غسل و نماز میت و... حرام است (که البته خود این موضوع بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد) اما بعید می دانم آن عده از فقها هم که حکم به جواز مطلق اخذ اجرت بر انجام واجبات داده اند بتوانند در برابر این "اجرت عظیم" سکوت کنند. بالاخره قرآن تجارتخانه دنیا که نیست که بخواهیم مبدل به محل کسب و درآمدمان بکنیمش!  فرق ما با فریسیانی که عیسی مسیح (ع) با تازیانه از معبد بیرونشان راند در چیست؟ اما ظاهرا این جناب قاری معظم تمام "اجرا عظیما" قرآن را  "اجرت عظمی "دیده است!

خواهش می کنم نفرمایید که ارزش قرآن بیش از این مبالغ است و این مبلغ در برابر ارزش عظیم قرآن ناچیز است و چه و چه! خود قرآن تکلیف ما را در برابر این قبیل استدلالها روشن کرده، آنجا که در سوره یاسین حبیب نجار دوان دوان از آن سوی شهر خود را به مردم می رساند تا به آتها بگوید از رسولان پیروی کنند چرا که خود هدایت یافته اند و اجرت هم نمی طلبند! برای خود من همنشینی  این دو خصوصیت به صورت معیاری خدشه ناپذیر درآمده است که چه بسا مانع شده است از افتادنم به دام این به اصطلاح اهل معنای در حقیقت معطوف به دنیا!

قسمت تاسف برانگیزتر ماجرا اینجاست که برای تبدیل هر امری اعم از مقدس و نامقدس به تجارت نیاز به وجود سیستم عرضه و تقاضاست. پس ضرورتا اگر عرضه ای تا این حد هنگفت وجود دارد  تقاضایی بوده که آن را پدید آورده است و این تقاضا را باید در سیستم ضعیف اداری و قانونی ایران جستجو کرد:نمونه اش ارتقای رتبه کارمندی با حفظ  قرآن! تخفیف مجازات با حفظ قرآن! کسر خدمت با حفظ قرآن! حضرات تازه در خلوت کلی هم به خود بالیده اند که ابزار تشویقی برای اشاعه "فرهنگ قرآنی" خلق نموده اند! غافل از اینکه با کم خردی و سهل انگاری تیشه برداشته اند و به جان فرهنگ قرآن و روح دیانت که اخلاص باشد افتاده اند و فرصت دکانسازی ازقبل قرآن را به حافظان  غیر حافظ قرآن داده اند : از قضا سرکنگبین صفرا فزود...

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهدی فر زه

[گل] . سلام. مقاله شما را خواندم و با مطالب یاد و یادآوری شده موافقم و اخلاص روح وجان دیانت است و بی اخلاصی ریا ست یا اندک اندک به ریا می انجامد. الاعمال بالنیات.